اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
آمار
آشنایی با آمار و احتمالات و کاربرد آن در مقالات و تحقیقات زیست فناوری