اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
زبان تخصصی
آشنایی با لغات و اصطلاحات علمی حوزه ی زیست فناوری در مقالات علمی زبان اصلی.