اولین و مجهزترین مرکز آموزش علوم زیستی دانش آموزی کشور
فن بیان
نحوه ی ارائه مقالات در جشنواره ها و سمینارهای دانش آموزی در حوزه ی زیست فناوری